Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Co to są dywidendy, jak są opodatkowane i jakie są stawki podatku od dywidend w Wielkiej Brytanii?

Być może słyszałeś słowo “dywidenda”, które jest wymieniane w kręgach biznesowych, ale jeśli jesteś nowy w świecie samozatrudnienia i prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz nie wiedzieć, czym dokładnie jest dywidenda. Zatem, czym jest dywidenda i jak może pomóc Ci być bardziej efektywnym podatkowo?

Dywidendy to wypłaty dokonywane na rzecz udziałowców spółki z zysków spółki po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych. Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, najbardziej efektywnym podatkowo sposobem pozyskiwania pieniędzy z firmy są zazwyczaj dywidendy.

Jeśli Twoja spółka limited osiągnęła zysk, może go wypłacić udziałowcom w formie “dywidendy”. Zysk to pieniądze, które pozostały spółce po opłaceniu wszystkich kosztów i zobowiązań biznesowych, plus wszelkie zaległe podatki (takie jak podatek dochodowy od osób prawnych i VAT).

Ważne jest, aby pamiętać, że dywidendy nie mogą być liczone jako koszt działalności przy obliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych i że wypłacanie dywidendy jest nielegalne, jeśli firma nie ma wystarczającego zysku po opodatkowaniu, aby pokryć kwotę dywidendy.

Wszelkie “zyski zatrzymane” w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogły być gromadzone przez wiele lat. Jeśli dyrektor zdecyduje się nie wypłacać nadwyżki zysku w formie dywidendy na koniec okresu rozliczeniowego spółki, wówczas skumulowany zysk pozostaje dostępny do podziału w późniejszym terminie.

Zazwyczaj najbardziej efektywnym podatkowo sposobem opłacania siebie jako dyrektora jest kombinacja niskiej pensji i dywidendy ze spółki limited. Wynagrodzenie będzie wypłacane Tobie jako dyrektorowi, w taki sam sposób jak zwykłemu pracownikowi.

Jeśli chcesz wypłacić dywidendę, musisz zorganizować spotkanie dyrektorów, aby “zadeklarować” dywidendę. Zebranie to musi być protokołowane, a jego przebieg musi być udokumentowany. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy jesteś jedynym dyrektorem swojej spółki limited, choć wtedy może to być tylko kwestia wydania odpowiednich dokumentów.

Czytaj:  Kto musi wysłać tax return w UK

W przypadku każdej wypłaty dywidendy przez spółkę należy wystawić kupon dywidendowy, który zawiera następujące informacje

  • datę wypłaty dywidendy
  • nazwę spółki
  • imiona i nazwiska akcjonariuszy, którym wypłacana jest dywidenda
  • kwotę dywidendy.
  • Kopię kuponu należy przekazać wszystkim odbiorcom kwoty dywidendy, a kopię zachować do ewidencji spółki.

Dywidendy powinny być zazwyczaj wypłacane zgodnie z procentem akcji spółki posiadanych przez każdego akcjonariusza. Jeśli więc posiadasz połowę akcji spółki, powinieneś otrzymać 50% każdej wypłacanej dywidendy.

Zrozumienie podatku od dywidendy
Twoja firma nie musi płacić podatku od jakichkolwiek wypłat dywidend, ale udziałowcy mogą być zmuszeni do płacenia podatku od dywidend, które otrzymują w zależności od ich osobistej sytuacji, poprzez coroczne Self Assessment.

Prowadzenie firmy w formie spółki limited może być efektywnym podatkowo sposobem działania, ponieważ ani firma, ani Ty jako pracownik nie będziesz musiał płacić National Insurance Contributions (NICs) od dywidend.

Jeśli otrzymujesz wyższe wynagrodzenie niż odpowiednie progi National Insurance (NI), zarówno pracodawca jak i pracownik będą musieli płacić NICs. Wielu właścicieli spółek limited łączy wypłatę dywidendy z niską pensją, aby prowadzić biznes i zarządzać finansami osobistymi w sposób efektywny podatkowo.

Zrozumienie nieopodatkowanej ulgi na dywidendy
Możesz zarobić do £2,000 w dywidendach w latach podatkowych 2021/22 oraz 2020/21 zanim zapłacisz jakikolwiek podatek dochodowy od dywidend, jest to kwota ponad Twój Personal Tax-Free Allowance wynoszący £12,570 w roku podatkowym 2021/22 oraz £12,500 w roku podatkowym 2020/21.

Stawki podatku od dywidend w Wielkiej Brytanii na rok podatkowy 2021/22 (oraz trzy poprzednie lata podatkowe)
Po wykorzystaniu swojego Personal Allowance oraz nieopodatkowanego dodatku na dywidendy w wysokości £2,000, każda kolejna otrzymana dywidenda, z dowolnego źródła, zostanie opodatkowana.

Wysokość podatku osobistego, który zapłacisz od dochodu z dywidend zależy od Twojego przedziału podatkowego (znanego również jako ‘marginal rate’). Stawki podatku, które płacisz są niższe niż stawki podatku dochodowego, co jest jednym z powodów, dla których dywidendy są tak efektywne podatkowo dla dyrektorów spółek limited. Stawki te nie zmieniły się od kilku lat i przedstawiają się następująco:

  • Podatnicy opodatkowani według stawki podstawowej płacą 7,5%.
  • Podatnicy płacący wyższą stawkę płacą 32,5%.
  • Podatnicy płacący dodatkową stawkę płacą 38,1%.
Czytaj:  Zakup firmy - najczęściej zadawane pytania

Jeśli jesteś podatnikiem szkockim, to pomimo, że Twój podatek dochodowy jest oparty na szkockich stawkach podatku dochodowego, będziesz musiał obliczyć i zapłacić należny podatek od dywidend (lub dochodów z oszczędności) stosując brytyjskie stawki i progi podatkowe.

Progi podatkowe dla dywidend w roku podatkowym 2020/21
Jeśli chcesz wypłacić dywidendę przed 5 kwietnia 2021 roku, aby wiedzieć ile podatku będziesz musiał zapłacić przy wypłacie dywidendy w roku podatkowym 2020/21, następujące stawki podatkowe i progi podatkowe obowiązują po wykorzystaniu ulgi osobistej £12,500 na rok 2020/21.

Dividend Tax rateoddo
Basic Rate7.5%£2,000£37,500
Higher Rate32.5%£37,501£150,000
Additional Rate38.1%+£150,000
Progi podatkowe dla dywidend w roku podatkowym 2020/21

Prosty przykład na rok podatkowy 2020/21
Dyrektor firmy z pensją £8,788 (National Insurance Secondary Threshold) i dochodem z dywidend w wysokości £50,000 zapłaci następujące stawki podatku dochodowego w roku podatkowym 2020/21. Ulga osobista na rok 2020/21 wynosi £12,500.

PrzychódTyp przychoduIncome Tax Rate Podatek do zapłaty
Pierwsze £8,788PensjaTax-free Personal Allowancebrak
Następne £3,712DywidendaTax-free Personal Allowancebrak
Następne £2,000DywidendaTax-free Dividend Allowancebrak
Następne £35,500DywidendaBasic Rate of Dividend Tax 7.5%£2,662.50
Następne £8,788DywidendaHigher Rate of Dividend Tax 32.5%£2,856.10
Całkowita kwota podatku dochodowego do zapłaty£5,518.60
Prosty przykład na rok podatkowy 2020/21

Zapisz się do Newslettera!

Zapraszam do zapisania się do mojego newslettera, aby mieć najnowsze informacje z tej strony.

Powyższego tekstu nie należy go traktować jako porady inwestycyjnej, osobistej rekomendacji lub oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez względu na konkretne cele inwestycyjne lub sytuację finansową i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub pakietu inwestycyjnego nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. arturrogoz.com nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *