Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Rodzaje własności nieruchomości w UK

W Wielkiej Brytanii na rynku istnieje pięć popularnych rodzajów własności nieruchomości:

  • Sole ownership (własność wyłączna)
  • Joint ownership
  • Common ownership
  • Shared ownership
  • Help to buy

Jeśli chodzi o posiadanie i wynajmowanie nieruchomości, istnieją trzy rodzaje, które są szczególnie interesujące.

Własność wyłączna
W tym przypadku nieruchomość jest własnością jednej osoby, a dochody i zyski kapitałowe obciążają tę osobę. Dochód i zyski nie mogą być dzielone z małżonkiem lub partnerem cywilnym dla celów podatkowych.

Współwłasność (Joint tenants)
W tym przypadku cała nieruchomość jest własnością wspólną i jeśli jeden ze współwłaścicieli umrze, nieruchomość automatycznie przechodzi na pozostałych właścicieli. Udział we współwłasności nie może być pozostawiony w testamencie, dopóki ostatni żyjący właściciel nie stanie się jedynym właścicielem. Ponieważ poszczególne osoby są uprawnione do równego udziału w całości dochodów i zysków kapitałowych, są one dzielone równo i nie można dokonać wyboru innego podziału dochodów.

Wspólna własność (Tenants in common)
Jest to sytuacja, w której faktycznie część nieruchomości jest własnością osoby fizycznej. Może być ona równa lub może być w różnych proporcjach. Jeśli jeden z lokatorów umiera, wtedy jego/jej udział wchodzi do jego/jej majątku i jest traktowany przez testament lub zgodnie z zasadami dziedziczenia. Jeśli nieruchomość posiada różne udziały, a właściciele nie są małżeństwem/cywilnym partnerem, wtedy dochód i zyski są dzielone proporcjonalnie do własności. W przypadku małżeństw/partnerów cywilnych dochód jest traktowany jako dzielony równo (niezależnie od rzeczywistej własności), chyba że oboje złożą oświadczenie potwierdzające rzeczywisty podział dochodu w oparciu o rzeczywistą własność dochodu i nieruchomości. Zysk będzie wynikał z rzeczywistej własności.

Jak zaoszczędzić na podatku od zysków kapitałowych
Jeśli jeden z małżonków posiada nieruchomość we własnym imieniu, może to być pomysł, aby przenieść nieruchomość na wspólne nazwiska przed sprzedażą, zakładając, że drugi małżonek nie wykorzystał już swojego zwolnienia z CGT w danym roku podatkowym. Należy wziąć pod uwagę poziom dochodów każdego z partnerów, ponieważ stawka podatku od zysków kapitałowych dla jednego z nich może być wyższa niż dla drugiego. Należy zachować ostrożność, ponieważ jeśli zostanie to przeprowadzone na krótko przed sprzedażą, wówczas HM Revenue and Customs może zaatakować transakcję jako nieważną zgodnie z zasadami przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Należy również upewnić się, że wszelkie dochody uzyskane w okresie po przeniesieniu własności nieruchomości są zadeklarowane na zeznaniu podatkowym każdego z małżonków, co może zwiększyć płacony podatek dochodowy. Pojawiają się również koszty przeniesienia nieruchomości na wspólne nazwiska.

Powyższego tekstu nie należy go traktować jako porady inwestycyjnej, osobistej rekomendacji lub oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez względu na konkretne cele inwestycyjne lub sytuację finansową i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub pakietu inwestycyjnego nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. arturrogoz.com nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *