Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Za stary na edukację finansową

Czy potrzebuję się edukować finansowo? Po co to mi jest potrzebne? I czy nie jestem za stary na edukację finansową? Każdy może zadać sobie podobne pytanie. Uważam, że tak. Pogłębiać wiedzę z zakresu finansów osobistych powinniśmy od lat dziecięcych aż do wieku starczego.

Co to jest edukacja finansowa?

Edukacja finansowa to zdolność do zrozumienia i efektywnego wykorzystania różnych umiejętności finansowych, w tym zarządzania finansami osobistymi, budżetowania i inwestowania. Znaczenie edukacji finansowej jest podstawą twojego związku z pieniędzmi i jest to podróż edukacyjna na całe życie. Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej będziesz się czuł, ponieważ edukacja jest kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o pieniądze.

Analfabetyzm finansowy może prowadzić do wielu pułapek, takich jak większe prawdopodobieństwo nagromadzenia niemożliwego do utrzymania zadłużenia w wyniku złych decyzji dotyczących wydatków lub braku długoterminowego przygotowania. To z kolei może prowadzić do złej zdolności kredytowej, bankructwa, przejęcia mieszkania i innych negatywnych konsekwencji. Dlatego tak ważne jest zaczęcie edukacji finansowej w jak nawcześniejszym wieku.

A co jak jestem po 40-stce, 50-tce lub jeszcze dalej? Czy też powinienem się rozwijać pod względem wiedzy finansowej? Oczywiście, że tak gdyż może nie zawsze osiągniemy stan zostania milionerem lub niezależnym finansowo, ale za to ustrzeżemy się przynajmniej przed niebezpieczeństwami ze strony nieuczciwych uczestników rynku, którzy czekają jak wykorzystać finansowo osoby starsze.

Kolejnym pozytywnym aspektem uczenia się finasnów osobistych na późniejszym etapie życia, że możemy służyć jako przewodnik po finansach dla naszych dzieci, wnuków. Dzięki takiej pokoleniowej edukacji kolejne pokolenia będą już mądrzejsze i bardziej przygotowane do wyzwań związanych ze otaczającym nas światem pieniądza. Nie chodzi, aby cisnąć presję na dzieciach w celu pościgu za pieniędzmi, ale żeby im wskazać drogę do intelegentnego operowania finansami i umiejętności nie wpadania w kłopoty finansowe. Nie chodzi tylko o to aby zrobić z każdego bogacza. Ale przecież chyba to też nie jest problem.

Następnym argumentem za rozwojem nad własną wiedzą finansową jest jedno Państwo, gdzie edukacja finansowa jest ważnym elementem edukacji już od wieku dziecięcego. Czy zastanawiałeś się dlaczego tak wielu Żydów odnosi sukcesy w interesach?

Czytaj:  Co to są dywidendy, jak są opodatkowane i jakie są stawki podatku od dywidend w Wielkiej Brytanii?

Z jednej strony, idea żydowskiego bogactwa jest źródłem wielkiego podziwu, źródłem filo-semityzmu wśród ludzi na świecie. Z drugiej strony – żydowskie bogactwo to dokładnie ten rodzaj rzeczy, który napędza antysemityzm najgorszego rodzaju. To w państwie izraelskim jest mocne nastawienie na edukację finansową, a nawet ta wiedza znajduje się w ich Torze. Więc ich wiara wspiera rozwój ich kompetencji finansowych. Nie zrozum nie żle, ale jak w wierze katolickiej jest zapatrywanie na bogacenie się? Czy nie jest promowana idea rozdania wszystkiego ubogim i najlepiej być ubogim?

Tak było przez wieki i dlatego to Żydzi się bogacili, a katolicy mieli im za złe, że tylko myślą o pieniądzach. wiem, że jest to spłaszczenie tematu, ale to tylko przedstawiłem aby ukazać postawę danych społeczeństw na edukację finansową i jej konsekwencję na dobrobyt. Oczywiście proszę nie wyciągać żadnych wniosków co do wyższości jednej religii nad drugą, bo nie jest to celem tego artykułu.

2022 Światowi milarderzy pochodzenia żydowskiego

RangaNazwaWartość majątku nettoŹródło majątkuKraj
1Larry Ellison102.9OracleUnited States
2Larry Page85.2GoogleUnited States
3Sergey Brin81.8GoogleUnited States
4Steve Ballmer78.9MicrosoftUnited States
5Michael Bloomberg76.8Bloomberg LPUnited States
6Michael Dell52.0Dell TechnologiesUnited States
7Mark Zuckerberg42.7FacebookUnited States
8Len Blavatnik31.6Music,Energy, Real EstateUnited Kingdom
9Alain Wertheimer31.2ChanelFrance
10Gerard Wertheimer31.2ChanelFrance
11Stephen Schwarzman30.0investmentsUnited States
12Jeff Yass30.0trading, investmentsUnited States
13Miriam Adelson & family29.7casinosUnited States
14Jim Simons28.1hedge fundsUnited States
15Leonid Mikhelson24.4gas, chemicalsRussia
16Leonard Lauder20.3Estee LauderUnited States
17Carl Icahn18.6investmentsUnited States
18Daniel Gilbert18.5Quicken LoansUnited States
19David Tepper18.5hedge fundsUnited States
20Steve Cohen17.5hedge fundsUnited States
źródło: Forbes

Levi Brackman oraz Sam Jaffe napisali książkę traktującą o tym temacie: “Żydowska mądrość w biznesie”.

Czytaj:  Przygody kota Biznesika, czyli jak nauczyć dzieci przedsiębiorczości

Żyjemy w epoce pieniądza drukowanego, gdzie waluty poszczególnych krajów nie mają pokrycia w dobrach materialnych. Waluty te oparte są na wierze, że rząd nie doprowadzi do upadku tego pieniądza. Istnieje pokusa u polityków, że gdy brakuje pieniądza na obietnice dla wyborców, do dodruku, czyli zwiększenia ilości danej waluty na rynku. Co przy braku równoczesnego wzrostu liczby produktów i usług, powoduje inflację. W uproszczeniu inflacja obniża siłę nabywczą konkretnej waluty, co skutkuje tym, że za te same pieniądze możemy kupić mniej dóbr i usług lub inaczej za tę samą liczbę produktów lub usług musimy zapłacić więcej. Życie w takim środowisku, czyli permanentej inflacji nie jest łatwe, a może niemożliwe bez odpowiedniej edukacji finansowej.

Dzięki edukacji finansowej możemy naprawić swoje finanse osobiste. Nauczymy się jak niepopadać w długi, korzystać odpowiedzialnie z kart kredytowych (lub lepiej wogóle), robić budżet domowy.

Istnieje wiele aspektów, jakie możemy poprawić, zmienić całkowicie. Najlepszym sposobem jest wdrażanie odpowiednich mikro nawyków, które możliwie niezauważalnie zaczną powodować olbrzymie przeobrażenie w konkretnych obszarach edukacji.

Umiejętność posługiwania się pieniędzmi jest podstawową umiejętnością życiową, niezbędną do uczestnictwa w nowoczesnym społeczeństwie. Dzieci dorastają w coraz bardziej złożonym świecie, w którym w końcu będą musiały wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość finansową.

Badania pokazują, że młodzi dorośli mają jedne z najniższych poziomów umiejętności finansowych. Odzwierciedla to ich ogólna niezdolność do wyboru właściwych produktów finansowych i często brak zainteresowania podejmowaniem rozsądnego planowania finansowego. Już od najmłodszych lat dzieci muszą rozwijać umiejętności pomagające w wyborze pomiędzy różnymi opcjami kariery i edukacji oraz zarządzać wszelkimi uznaniowymi funduszami, które mogą posiadać, czy to z tytułu zasiłków, czy też pracy w niepełnym wymiarze godzin. Fundusze te mogą wiązać się z korzystaniem z kont oszczędnościowych lub kart bankowych.

Czytaj:  Co to jest inflacja

Zasady i dobre praktyki edukacji i świadomości finansowej OECD zalecają, aby edukacja finansowa rozpoczynała się jak najwcześniej i była nauczana w szkołach. Włączenie edukacji finansowej do szkolnego programu nauczania jest sprawiedliwym i skutecznym narzędziem polityki. Edukacja finansowa jest procesem długoterminowym. Włączenie jej do programów nauczania od najmłodszych lat pozwala dzieciom zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na budowanie odpowiedzialnych zachowań finansowych na każdym etapie edukacji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ rodzice mogą nie być przygotowani do nauczania swoich dzieci o pieniądzach, a poziom wiedzy finansowej jest ogólnie niski na całym świecie.

Co robi w tej sprawie Komisja Europejska?
W swoim planie działania dotyczącym unii rynków kapitałowych z września 2020 r. Komisja potwierdziła, że solidne umiejętności finansowe są podstawą dobrobytu finansowego ludzi. Komisja i OECD współpracują nad opracowaniem wspólnych “ram kompetencji finansowych dla dorosłych i dla dzieci”. Ramy te będą określać wiedzę, umiejętności i zachowania, które dana osoba musi rozwinąć, aby zapewnić sobie dobrobyt finansowy przez całe życie. Mogą one być wykorzystywane przez krajowe organy publiczne i zainteresowane strony do opracowywania polityki, programów i materiałów edukacyjnych w zakresie znajomości finansów.

W styczniu 2022 r. Komisja i OECD wspólnie opracowały ramy kompetencji finansowych dla dorosłych. Obecnie pracują nad promowaniem tych ram i pomagają państwom członkowskim i zainteresowanym stronom w wykorzystaniu ram w konkretnych politykach i inicjatywach, poprzez ukierunkowane warsztaty. Ponadto Komisja i OECD opracowały ramy kompetencji finansowych dla dzieci i młodzieży.

Komisja współpracuje również z administracjami krajowymi w celu oceny poziomów znajomości finansów i tworzenia specjalnych programów mających na celu poprawę edukacji finansowej.

Jak sobie pościelisz, tak …

Ostatecznie naszą edukację finansową powinniśmy traktować jako proces, i to długotrwały proces – na całe życie. Przepisy podatkowe, prawne, nowinki technologiczne, rodzaje instrumentów inwestycyjnych, sposobów oszczędzania, zarabiania to wszystko się ciągle zmienia i nawet, dlatego powinniśmy być na bieżąco. Część naszej edukacji lub jej brak wynosimy z domu rodzinnego, ale to nie wystarcza musimy systematycznie działać, aby ten proces wzmocnić, lub nawet zacząć.

Zapisz się do Newslettera!

Zapraszam do zapisania się do mojego newslettera, aby mieć najnowsze informacje z tej strony.

Powyższego tekstu nie należy go traktować jako porady inwestycyjnej, osobistej rekomendacji lub oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez względu na konkretne cele inwestycyjne lub sytuację finansową i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub pakietu inwestycyjnego nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. arturrogoz.com nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *