Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Korzyści z inwestowania w nieruchomości

Dochód pasywny – Sposób, w jaki nieruchomość może zwiększać swoją wartość i generować dochód z kosztów wynajmu lub wzrostu wartości kapitału, jest niezwykle produktywnym sposobem zarabiania i zwiększania długoterminowego bogactwa.

Stabilny plan emerytalny – Im większy dochód generowany przez inwestowanie w cegły i zaprawę murarską, tym większe środki dostępne do zabezpieczenia sobie silnego funduszu emerytalnego. Wielu inwestorów decyduje się na sprzedaż swoich nieruchomości po osiągnięciu wieku emerytalnego, zapewniając sobie w ten sposób możliwość skorzystania z aprecjacji kapitału w odpowiednim momencie.

Stabilność – Inwestowanie na rynku nieruchomości jest znacznie bardziej stabilne niż inwestowanie w akcje – jest tak dlatego, że rynek akcji jest często postrzegany jako niewiarygodny z powodu regularnych wahań cen akcji. Pomimo ryzyka związanego z tym gatunkiem inwestycji, jest on uważany za jeden z bardziej stabilnych rynków dla inwestorów w Wielkiej Brytanii.

Kontrola – Jako właściciel nieruchomości buy-to-let, masz bezpośrednią kontrolę nad maksymalizacją wartości swojej nieruchomości. Istnieje wysoki poziom elastyczności, który wiąże się z inwestowaniem w nieruchomości, co pozwala na zapewnienie dodatkowych udogodnień, przeprowadzenie renowacji i wprowadzenie ulepszeń, które nieuchronnie zwiększą wartość. Maksymalizacja wartości nieruchomości spowoduje wzrost kosztów wynajmu i wzrost wartości kapitału.

Zapisz się do Newslettera!

Zapraszam do zapisania się do mojego newslettera, aby mieć najnowsze informacje z tej strony.

Powyższego tekstu nie należy go traktować jako porady inwestycyjnej, osobistej rekomendacji lub oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez względu na konkretne cele inwestycyjne lub sytuację finansową i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub pakietu inwestycyjnego nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. arturrogoz.com nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji.

Czytaj:  Najlepsze i najgorsze aktywa w warunkach wysokiej inflacji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *