Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Historyczne kształtowanie się ceny złota

Ceny złota szybko reagują na wydarzenia światowe. Jednak niektóre z tych wydarzeń wyróżniają się tym, że miały znaczący wpływ na średnią warunkową i zmienność cen złota.

W historii ludzkości jedną z najważniejszych ról, jaką odgrywało złoto, jest pieniądz – środek wymiany, środek przechowywania wartości i jednostka rozliczeniowa. Z pojawieniem się współczesnych walut papierowych nastąpiła utrata przez złoto roli jako środka wymiany i jednostki rozliczeniowej. Jednak aż do upadku systemu stałych kursów walut Bretton Woods, złoto nadal odgrywało rolę prawdziwej kotwicy, nad którą ceniono wszystkie inne pieniądze. Dziś złoto mając zastosowania jubilerske i przemysłowe, wydaje się tracić większość swojej roli jako pieniądza, pełniąc jedynie rolę środka przechowywania wartości – inwestycji.
Jednak dokładna analiza dynamiki ceny złota wskazuje na to, że za każdym razem gdy dominacje głównych walut świata zostały zakwestionowane przez wydarzenia geopolityczne, takie jak wojny, chaos i zawirowania polityczne lub przez dewaluacyjne skutki inflacji i brak równowagi w przepływach finansowych – widzieliśmy odrodzenie w roli złota. W tym opracowaniu mamy ponad 30 wydarzeń historycznych z okresu od kwietnia 1968 r. do 2020 r., które wywarły głęboki wpływ na światowy rynek złota.

Chociaż złoto ma pewne zastosowanie przemysłowe, przeważająca większość jego popytu pochodzi z wytwórstwa biżuterii i popytu inwestycyjnego. Popyt na złoto, który pochodzi głównie ze stomatologii i elektroniki, maleje z czasem. Czynniki społeczno-kulturowe, które utrzymują popyt na biżuterię w Azji, a zwłaszcza w Chinach i Indiach, zapewniły również stabilny popyt na fizyczne złoto na świecie. Popyt inwestycyjny na złoto rośnie jednak z biegiem czasu i to dość gwałtownie, począwszy od 2002 r. Popyt inwestycyjny na złoto pochodzi głównie z popytu na sztabki złota i monety, a od 2003 r. również fundusze ETF (Exchange Exchange Traded Funds) przyczyniły się do zwiększonego popytu na złoto (te EFT’y, które są poparte fizycznym złotem).

Czytaj:  Jakie są korzyści z nieruchomości off-plan?

W przeciwieństwie do innych surowców, nowa roczna podaż złota stanowi zaledwie 1% jego istniejących zasobów. To sprawia, że ​​uwolnienie istniejących zapasów złota i dopuszczenie ich do obiegu na rynku jest ważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny złota niż nowa podaż, która pochodzi z dwóch głównych źródeł: wydobycia i recyklingu (złomu).

Dominującym motywem popytu inwestorów na złoto, jak omówiono w literaturze, jest jego widoczna zdolność do bycia aktywem zabezpieczającym. Baur i Lucey (2010) definiują zabezpieczenie jako „składnik aktywów, który jest średnio nieskorelowany lub ujemnie skorelowany z innym aktywem lub portfelem”.

Złoto nie tylko zabezpiecza przed ryzykiem inwestycji w akcje i obligacje, ale literatura stwierdza, że ​​stanowi także zabezpieczenie przed innymi walutami, w szczególności przed dolarem amerykańskim.

Historyczne kształtowanie się ceny złota
Historyczne kształtowanie się ceny złota

Zdarzenia mające wpływ na cenę złota:
Zdarzenie: Okres:
1. Zniesienie konwersji dolara na złoto: sierpień – listopad 1971

2 .Porozumienie smithsońskie (ang. Smithsonian Agreement): grudzień 1971 – styczeń 1973

3. Koniec systemu stałego kursu Bretton Woods: marzec 1973 – nadal

4. Prywatne posiadanie złota znowu legalne w USA: grudzień 1974 – nadal

5. Początek handlu kontraktami na złoto w USA: luty 1975 – nadal

6. IMF program sprzedaży złota: czerwiec 1976 – maj 1980

7. Kryzys zakładników w Iranie: listopad 1979 – styczeń 1981

8. US Gold Commission odrzuca powrót do standardu złota: marzec 1982

9. Utworzenie World Gold Council: styczeń 1987 – nadal

10. Czarny Poniedziałek na giełdach: październik 1987

11. Wojna w Zatoce Perskiej: sierpień 1990 – luty 1991

12. Upadek ZSRR: sierpień 1991 – grudzień 1991

13. Wprowadzenie Taxpayers Relief Act przez Konges USA: sierpień 1997 – nadal

14. Wprowadzenie Euro: styczeń 1999 – nadal

15. Porozumienie bamków centralnych w sprawie złota: wrzesień 1999 – nadal

Czytaj:  Jaka jest najlepsza kryptowaluta do wydobycia?

16 Atak terrorystyczny 11 września w USA: wrzesień 2001

17. Wojna w Afganistanie: październik 2001 – grudzień 2001

18. Początek działania Shanghai Gold Exchange: październik 2002 – nadal

19. Wojna w Iraku: marzec – kwiecień 2003

20. Amerykańska okupacja Iraku: maj 2003 – grudzień 2011

21. Start SPDR Gold Trust ETF: listopad 2004 – nadal

22. Irański kryzys nuklearny: styczeń – grudzień 2006

23. Wielka Recesja (ang.The Great Recession): grudzień 2007 – czerwiec 2009

24. QE1 listopad: 2008 – sierpień 2010

25. IMF sprzedaż złota: luty – grudzień 2010

26. Banki centralne stają się kupcami netto złota: styczeń 2010 – grudzień 2015

27. QE2 sierpień 2010 – czerwiec 2011

28. S&P’s obniża długoterminowy ranking zadłużenia w USA: sierpień 2011 – nadal

29. Operacja Twist: wrzesień 2011 – czerwiec 2012

30. QE3: wrzesień 2012 – październik 2014

31. Upadek kryptowalut: 2018

32. Kryzys Covid-19: styczeń 2020 – nadal

33. QE4: marzec 2020 – nadal

Zapisz się do Newslettera!

Zapraszam do zapisania się do mojego newslettera, aby mieć najnowsze informacje z tej strony.

Powyższego tekstu nie należy go traktować jako porady inwestycyjnej, osobistej rekomendacji lub oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez względu na konkretne cele inwestycyjne lub sytuację finansową i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub pakietu inwestycyjnego nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. arturrogoz.com nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *