Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Rozliczanie podatku dochodowego w UK online

Podatek dochodowy to kwota całkowitych zarobków danej osoby, płacona przez nią rządowi brytyjskiemu. Podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii jest pobierany przez Her Majesty’s Revenue & Customs, jeśli jesteś pracownikiem, zostanie on automatycznie odjęty od Twoich zarobków przez PAYE. Jeśli jesteś dyrektorem lub posiadasz dodatkowe źródła dochodu, takie jak wynajem nieruchomości lub dywidendy, będziesz musiał złożyć własne zeznanie podatkowe. Podatek dochodowy jest tylko jednym z podatków płaconych przez osoby fizyczne pracujące w Wielkiej Brytanii: firmy muszą płacić podatek dochodowy od dochodów firmy. Podatki są również nakładane na niektóre świadczenia państwowe. Dochód z emerytur podlega opodatkowaniu i jest zaliczany do świadczeń państwowych.

W jakim okresie obliczany jest podatek dochodowy?
Aby upewnić się, że spełniasz wymogi HMRC, musisz zapłacić podatek zgodnie z całkowitym dochodem w danym roku podatkowym. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. Jeśli osoba fizyczna ma złożyć zeznanie podatkowe za rok 2020-21, wówczas okres, za który musi dostarczyć informacje to 6 kwietnia 2020 do 5 kwietnia 2021. Jeżeli chcecie złożyć zeznanie w formie papierowej, ostatnim dniem składania zeznań będzie 31 października 2021 roku, a jeżeli chcecie złożyć zeznanie online, ostatnim dniem składania jest 31 stycznia 2021 roku.

Jak złożyć zeznanie podatkowe online?
Składanie zeznania podatkowego może być procesem czasochłonnym. Wymaga on podania dokładnych danych, ponieważ ze względu na wagę przekazywanych informacji, wszelkie błędy mogą prowadzić do nieprawidłowego wypełnienia i sankcji ze strony HMRC. Termin jest najważniejszą rzeczą przy składaniu zeznania podatkowego online. Musisz złożyć zeznanie podatkowe przed upływem terminu. Niedotrzymanie terminu prowadzi do kar i grzywien. Najlepszą praktyką jest złożenie zeznania podatkowego przed upływem terminu, aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili i możliwości popełnienia błędów. Aby złożyć zeznanie podatkowe online, należy wykonać następujące kroki:

 • Jeśli po raz pierwszy składasz zeznanie podatkowe, musisz zarejestrować się na stronie HMRC. Aby zarejestrować się na odpowiedni rok podatkowy, odwiedź – http://www.gov.uk/register-for-self-assessment.
 • Otrzymasz 10-cyfrowy kod UTR i Twoje konto zostanie aktywowane.
 • Twój numer UTR staje się wtedy Twoim ID, a kod aktywacyjny otrzymany od HMRC staje się Twoim hasłem.
 • Po otrzymaniu kodu aktywacyjnego, musisz aktywować swoje konto w ciągu 28 dni, ponieważ dalsze opóźnienie spowoduje wygaśnięcie kodu i będziesz musiał powtórzyć cały proces ponownie.
 • Przed złożeniem zeznania podatkowego, zachowaj przy sobie wszystkie niezbędne informacje. Brak informacji lub podanie błędnych informacji spowoduje, że zeznanie podatkowe będzie niedokładne.
Czytaj:  Objaśnienie kredytów hipotecznych ze spłatą kapitału albo tylko odsetkami

Szczegóły i dokumenty potrzebne do złożenia zeznania podatkowego online:

 • Szczegóły dotyczące Twojego dochodu tj. formularz P60 (jeśli Twój dochód jest wyższy niż 8500 funtów)
 • Formularz P11D, który zawiera szczegóły dotyczące Twoich wydatków i świadczeń
 • Payslipy
 • Statementy odsetkowe z kas oszczędnościowo, banków.
 • Szczegóły dotyczące wszelkich wpłat na fundusz emerytalny.
 • Informacje na temat darowizn na cele charytatywne.
 • Kiedy jesteś zarejestrowany, zaloguj się na swoje konto w celu złożenia zeznania podatkowego online za wymagany rok podatkowy – https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs.
 • Ważna rada: zapisz swoje zeznanie podatkowe w całości, więc jeśli nie możesz go wypełnić w jednym miejscu, możesz kontynuować składanie zeznania od miejsca, w którym zostało ono przerwane.
 • Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne.
 • Wypełnij niezbędną sekcję. Nieistotne lub niechciane sekcje są automatycznie usuwane przez HMRC.
 • Dołącz formularz P11D, formularz P60 lub odcinki wypłaty (w zależności od potrzeb), a informacje zostaną automatycznie wypełnione przez dokumenty.
 • Należy zgłosić wszystkie dochody uzyskane w roku podatkowym, który rozliczamy z tytułu zatrudnienia, samozatrudnienia, dochodów z nieruchomości, dochodów z tytułu odsetek i zysków, emerytur itp.
 • Przed złożeniem do HMRC należy sprawdzić, czy Twoje informacje są poprawne. Upewnij się, że wszystko jest poprawne i nie ma żadnych luk lub może to spowodować kary i grzywny.
 • Kiedy stwierdzisz, że wszystkie wprowadzone informacje są w 100% poprawne. Możesz przesłać te same informacje do HMRC klikając na zakładkę Wyślij.
 • Po złożeniu deklaracji online za wymagany rok podatkowy, zobaczysz na ekranie wiadomość potwierdzającą, a numer referencyjny zostanie wyświetlony na ekranie z HMRC. Prosimy o zwrócenie uwagi na ten numer referencyjny, który może być potrzebny w przyszłości.

Zapisz się do Newslettera!

Zapraszam do zapisania się do mojego newslettera, aby mieć najnowsze informacje z tej strony.

Powyższego tekstu nie należy go traktować jako porady inwestycyjnej, osobistej rekomendacji lub oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez względu na konkretne cele inwestycyjne lub sytuację finansową i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub pakietu inwestycyjnego nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. arturrogoz.com nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *